Grensloos – Dit is 3600

Grensloos is een Genkse rapper die onlangs z’n eerste video dropte: Dit Is 3600.