Thesis ::: Hiphop in Vlaanderen – Een sociologische analyse

30 juni 2006


Hiphop in Vlaanderen, Een Sociologische Analyse. Door: Steven Vanden Broucke. Scriptie voorgelegd voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Sociologie. Academiejaar: 2005-2006. Universiteit Gent. Promotor: Prof. John Vincke. Commissarissen: Prof. John Vincke, Fréderic Vandermoere en Maya Caen.


  Voorwoord.
  Inleiding.
  Deel 1. Hiphop: Ontstaansgeschiedenis.
  1. Sociale, politieke en economische ontstaanscontext van hiphop.
  2. Graffiti.
  3. DJ’en.
  4. Rap.
  5. Breakdance.
  Deel 2. Theorie.
  1. Structure versus agency.
  2. Integratie van structure en agency: Theorie.
  2.1. De structuratietheorie van Anthony Giddens.
  2.2. De sociologie van Pierre Bourdieu.
  2.2.1. Habitus, velden, en de cultuursociologie van Pierre Bourdieu.
  2.2.2. Bourdieu’s methodologisch relationisme.
  2.2.3. Bourdieu’s lichaamssociologie en enkele gevolgen.
  2.2.4. Kritieken.
  3. Opzet van een theoretisch kader ter analyse van het hiphopveld.
  3.1. Een herconceptualisering van Bourdieu’s veldtheorie: Begripsbepaling.
  3.1.1. Ideaaltype.
  3.1.2. Structure en agency.
  3.1.3. Habitus.
  3.1.4. Velden.
  3.1.5. Ontstaan van een veld.
  3.1.6. De hiërarchie binnen velden.
  3.1.7. Intersecties van velden.
  3.1.8. Overheersing van velden.
  3.1.9. Macht, gezag, discipline en kapitaal.
  3.2. The reproduction of agency.
  3.3. Specifieke agency-reproducerende velden.
  4. De overheersing van het economisch-kapitalistische veld.
  Deel 3. Sociologische analyse van hiphop als een veld.
  1. Onderzoeksvraag.
  2. Methodologie.
  2.1. Waarnemingsmethode.
  2.2. Selectie van de respondenten.
  2.3. Dataverwerkingsmethode.
  3. Analyse van het ontstaan van hiphop als een veld.
  4. Analyse van de evolutie van het hiphopveld.
  4.1. Commercialisering en geografische verspreiding van het hiphopveld.
  4.2. Gevolgen van de commercialisering en de geografische verspreiding voor het hiphopveld.
  5. Analyse van het hedendaagse Vlaamse hiphopveld.
  1) Welke groepen van personen bevolken het hedendaagse hiphopveld in Vlaanderen?
  2) Welk spel wordt gespeeld binnen het hedendaagse Vlaamse hiphopveld?
  3) Wie bepaalt de regels binnen het hedendaagse Vlaamse hiphopveld?
  4) Hoe verhoudt het Vlaamse hiphopveld zich tegenover het economische veld?
  5) Hoe percipiëren de Vlaamse hiphoppers hun eigen Vlaamse hiphopveld?
  6) In welke mate is het hiphopveld een agency-reproducerend veld?
  Deel 4. Discussiesessie.
  Deel 5. Besluiten.
  Nabeschouwing: De reflexieve sociologie.
  Referenties.

Link

http://www.ethesis.net/hiphop/hiphop_inhoud.htm