Fatih – Contradictio In Terminis (RifRaf)

4 oktober 2010


De kladversie van deze recensie draaide enkel rond het Arabische logo dat prijkt op de hoes van Fatihs Contradictio In Terminis. Kon (kh) niet lezen. Vond ie, naast vervelend, niet eens zijn probleem, “hier leest men Nederlands”, etc., en dit zonder voorafgaande beluistering. Immers, ondanks kern van waarheid, gaat het om muziek en niet om een duik in een valstrik die voor elk van ons gespannen is. Tenslotte is dit een rauwe brok hiphop uit zone negenduust die naar de strot grijpt, al dan niet in een uithoek van het station. Tegenstrijdigheden genoeg in het universum van Fatih. Zo gaat gepoch over persoonlijk druggebruik (S.O.S.) even later hand in hand met terechtwijzingen ten aanzien van de vrouwtjes (Bitches) die teveel chatten, met hun gat draaien als een BMW voorbij komt en “een schande voor hun volk” zijn. Ook dààr dus kernen van waarheid, maar helaas coupeert Fatihs Ford Ka vaak te snel door de bocht om universelere dimensies te vinden. Dan vatten nummers als Pijn en Laatste Woord meer wijsheid. Eindbalans: een tegenstrijdige plaat met een ontegensprekelijk hart.

Review door (kh) voor RifRaf (c) 2010