Slongs Dievanongs & Halve Neuro – Moeder Waarom Leven Wij

7 maart 2014


Release ::: Slongs Dievanongs & Halve Neuro - Moeder Waarom Leven Wij

Lode Zielens (Antwerpen 1901 –1944) was havenarbeider, schrijver en journalist.
Hij werd geboren te Antwerpen, Pompstraat 17, 2e verdieping [gedenkplaat] in het Sint-Andrieskwartier, bijgenaamd de “parochie van misère”, waar ook Hendrik Conscience zijn kindertijd heeft doorgebracht.

Zielens is een boeiend en bijzonder auteur. Hij kiest voor de meer sociale roman die ethische problematiek, sexualiteit en morele wantoestanden niet uit de weg gaat. Alle problemen, waar de mens mee kan geconfronteerd worden, komen tot uiting in zijn romans die zich meestal afspelen in een proletarisch of kleinburgerlijk milieu.

De gevleugelde vraag “Moeder, waarom leven wij?” heeft Lode Zielens onsterfelijk gemaakt. De man werd op 43-jarige leeftijd door een V-bom geveld op het kruispunt van de Simonsstraat en de Plantijn Moretuslei in Antwerpen.

Om die onsterfelijkheid kracht bij te zetten, heeft Ludo Stynen in 2001 een biografie geschreven van Lode Zielens, “een man die ook een eeuw na zijn geboorte nog recht heeft op een uitgebreid levensbericht”, want “als activist, als journalist, als schrijver, is Lode Zielens een van de opmerkelijkste culturele persoonlijkheden van de eerste helft van de twintigste eeuw.”

In de tuin van de Sint-Andrieskerk op de hoek van de Somersstraat werd een standbeeld onthuld van “Moeder Netje”, het hoofdpersonage uit “Moeder waarom leven wij?”. Het beeld is van de hand van Leopold van Esbroeck.

Slongs Dievanongs zette teksten van en over Lode Zielens op muziek. Deze mini-cd wordt tijdens de openingsreceptie voorgesteld.

– Meer info: http://www.cosintandries.be/lode-zielens
– Meer info: http://www.cosintandries.be/cdslongs